Zagorje bu prvo po gradnji stanova za mlade

Zagorje bu prvo.

Skup potpora koje provodi Vlada kroz program poticane stanogradnje dao je iznimne rezultate, no Županija ga mora i ubrzati kako bi spriječili odlazak mladih koji ne mogu do svoje nekretnine.

Kroz program potpora i projekt Prvi stan, naš je gospodarski tim razradio jedinstveni model gradnje stanova za mlade obitelji s djecom.

Projekt obuhvaća cjelovita rješenja kojima će se, u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave i zainteresiranim privatnim investitorima, nakon stjecanja prostorno-planskih i urbanističkih preduvjeta, graditi stanove za mlade obitelji.

Projekt predviđa jaku marketinšku kampanju i javni poziv investitorima i mladim obiteljima za iskazivanje interesa, a realizirat će se kroz privatno i javno partnerstvo.
Županija i jedinice lokalne samouprave u projekt će unijeti svoje nekretnine, odnosno građevinsko zemljište, a investitor izgraditi stanove.

U konačnici će Županija i jedinice lokalne samouprave u suradnji s investitorom stanove ponuditi na otkup mladim obiteljima po diskontnoj cijeni umanjenoj za vrijednost koju su unijele u projekt.

Dodatnim subvencioniranjem kamata na kredite koje će Županija odabirom najbolje kamatne stope dogovoriti sa poslovnim bankama, stanovi za mlade obitelji biti će cijenom najprihvatljiviji na tržištu.

To je preduvjet ostanka mladih, ali i nova prilika za naše građevinare.
Projekt Prvi stan provediv i konkretan, a njegova je realizacija realna i utemeljena na vrijednostima koje Županija i jedinice lokalne samouprave već imaju a nisu privedene svrsi.

Prvi dom je projekt za mlade koji jamči da bu Zagorje prvo!

Ernest Svažić - Vaš župan.

Zagorje bu PRVO.

Pratite Ernesta:
Bit ću župan koji neće
stati, koji neće odustati od boljitka našega kraja. Imam snagu, program i znam – Zagorje bu prvo!
Ernest Svazic